วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แจก E-Book สอนใช้งาน Microsoft Office 2010 ฟรี

เอกสารโครงการ การพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เห็นว่ามีประโยชน์เลยนำมาเผยแพร่ต่อครับ หากนำไปใช้กรุณาให้เครดิตทางมหาวิทยาลัยด้วยครับ ขอบคุณครับ


Link เสียโปรดแจ้งทาง comment หรือ email ครับผม

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โปรแกรมสำหรับดูไฟล์ VDO จากกล้องวงจรปิดครับ

สามารถเปิดไฟล์ที่ export มาจากเครื่อง DVR ของกล้องวงจรปิดได้ครับ ... ไฟล์ VDO จากกล้องวงจรปิดบางรุ่นต้องใช้โปรแกรมนี้ในการเปิดดูครับ

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

How to Restore Database Joomla การกู้คืน Joomla จากข้อมูลที่ Backup ไว้

บทความนี้เป็นบทความต่อเนื่องมาจากบทความที่แล้วนะครับ เมื่อสามารถติดตั้ง Joomla ได้ เราก็ต้องสามารถ backup Joomla ได้เช่นเดียวกัน

การกู้คืน Joomla จากข้อมูลที่ Backup ไว้

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับขั้นตอนนี้คือ

1. folder “webkm” ที่ backup ไว้ในขั้นตอนที่ผ่านมา
2. ไฟล์ “webkmwebkm.sql” ที่ backup ไว้ในขั้นตอนที่ผ่านมา

ถ้ามาถึงตรงนี้แล้ว งง งง กลับไปอ่าน เรื่อง การ backup Joomla ใหม่นะครับ

ขั้นตอนการกู้คืน มีดังนี้

1. copy folder “webkm” ไปไว้ที่ C:\AppServ\www
2. เปิด google chrome ขึ้นมาพิมพ์ http://localhost/phpmyadmin/
3. ใส่ username : root password : root

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


4. ช่อง create new Database พิมพ์ webkm ส่วน collation ให้เลือก utf8_general_ci จากนั้น คลิกปุ่ม create

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


5. ได้หน้าต่างดังรูป 

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


6. คลิกเลือกคำสั่ง Import > คลิกปุ่ม Choose File เพื่อไปดึงไฟล์ SQL ที่เรา backup ไว้กลับคืนมาในที่นี้เราจะเลือกไฟล์  “webkmwebkm.sql” > คลิกปุ่ม Go


คลิกที่รูปเพื่อขยาย

7. ใน Database ชื่อ webkm ก็จะมี table ต่าง ๆ กลับคืนมาเรียบร้อยแล้วครับ (ตามรูป)

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

8. เข้าใช้งาน Joomla ได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกประการ

วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

How to Backup Joomla Database วิธีการ Backup Database Joomla

บทความนี้เป็นบทความต่อเนื่องมาจากบทความที่แล้วนะครับ เมื่อสามารถติดตั้ง Joomla ได้ เราก็ต้องสามารถ backup Joomla ได้เช่นเดียวกัน

การ backup Joomla

1. เปิด google chrome ขึ้นมาพิมพ์ http://localhost/phpmyadmin/
2. username : root password : root

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


3. ได้หน้าต่างดังรูป > ด้านซ้ายมือคลิกเลือก Database “webkm”

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


4. คลิกเลือก คำสั่ง Check All (เป็นการเลือกตารางทั้งหมด)


5. คลิกเลือกคำสั่ง Export

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

6. ได้หน้าต่างดังรูป กำหนดค่าดังนี้
 • เลือก SQL
 • ติ๊กถูกหน้า Save as file
 • ตั้งชื่อไฟล์ Database ที่จะ export ตามตัวอย่างตั้งว่า wekm
 • คลิกปุ่ม Go
คลิกที่รูปเพื่อขยาย

7. จะได้ไฟล์ webkmwebkm.sql > save ไปเก็บไว้ใน flash drive หรือที่ปลอดภัย

8. จากนั้นเปิด My Computer ขึ้นมาแล้วไปที่ C:\AppServ\www  จะเห็น Folder “webkm”  ให้ทำการ copy ไปเก็บไว้ที่ flash drive หรือที่ปลอดภัย

สรุปการ backup Joomla มี 2 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ การ backup file SQL ผ่านทาง phpmyadmin และ การ backup ตัวเว็บ Joomla ซึ่งก็คือ folder “webkm” ที่อยู่ใน www ของ appserv  ต้องทำให้ครบนะครับบทความที่เกี่ยวข้อง

How to Install Joomla 2.5.4 การติดตั้ง Joomla เวอร์ชั่น 2.5.4

ในบทความนี้จะเป็นการสาธิตการติดตั้ง Joomla Version 2.5.4 ลงบนเครื่อง Computer โดยจำลองเครื่องเป็น webserver ด้วยโปรแกรม Appserv Version 2.5.1.0 นะครับเพื่อนำมาทำเว็บสำหรับการจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ (Knowledge management) ดังนั้นจะตั้งชื่อ folder , ฐานข้อมูล ฯลฯ ว่า webkm นะครับ

ขั้นตอนการติดตั้ง Joomla 2.5.4 

1. Download Joomla 2.5.4 ได้ที่ 


คลิกที่รูปเพื่อขยาย

เลือก Click here to download Joomla 2.5.4 (Full package)

2. ได้ไฟล์ Joomla_2.5.4-Stable-Full_Package.zip
3. copy ไฟล์ Joomla_2.5.4-Stable-Full_Package.zip ไปไว้ที่ C:\AppServ\www
4. แตกไฟล์ด้วยการคลิกขวา > Extract to Joomla_2.5.4-Stable-Full_Package\

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


5. Rename โฟลเดอร์ Joomla_2.5.4-Stable-Full_Package เป็น webkm
6. เปิด google chrome ขึ้นมาพิมพ์ http://localhost/phpmyadmin/ 
7. username : root password : root

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


8. ได้หน้าต่างดังรูป 

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


9. ช่อง create new Database พิมพ์ webkm ส่วน collation ให้เลือก utf8_general_ci จากนั้น คลิกปุ่ม create

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


10. ได้หน้าต่างดังรูป (แสดงว่าสร้าง Database เสร็จเรียบร้อยเพื่อเตรียมติดตั้ง Joomla)

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


11. เปิด google chrome ขึ้นมาพิมพ์ http://localhost/webkm/  ได้หน้าต่างดังรูป
12. เลือก ไทย (ภาษาไทย) คลิกปุ่ม next (มุมขวาบน)

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


13. ได้หน้าต่างตามรูป “ตรวจสอบระบบก่อนการติดตั้ง” คลิกปุ่ม ต่อไป

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


14. ได้หน้าต่างตามรูป “ลิขสิทธิ์” คลิกปุ่ม ต่อไป

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


15. ได้หน้าต่างตามรูป “การตั้งค่าฐานข้อมูล” กำหนดค่าดังนี้

ชนิดฐานข้อ : mysql
ชื่อโฮส : localhost
ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล : root
รหัสผ่าน : root
ชื่อฐานข้อมูล : webkm 

กำหนดค่าเสร็จแล้วคลิกปุ่ม ต่อไป

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


16. ได้หน้าต่างตามรูป “ตั้งค่า FTP” คลิกปุ่ม ต่อไป

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


17. ได้หน้าต่างตามรูป “ตั้งค่าหลักของเว็บ” กำหนดค่าดังนี้

ชื่อเว็บ :  ตามที่ตั้งไว้ เช่น webkm
อีเมล์ของคุณ :  ใส่อะไรก็ได้ เช่น xxx@xxx.com
ชื่อเข้าระบบของผู้ดูแล : admin
รหัสผ่านผู้ดูแล : 1234
ยืนยันรหัสผ่านผู้ดูแล : 1234
คลิกปุ่ม “ติดตั้งข้อมูลตัวอย่าง”

กำหนดค่าเสร็จแล้วคลิกปุ่ม ต่อไป

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


18. ได้หน้าต่างตามรูป “เสร็จสิ้น” คลิกปุ่ม “ลบโฟลเดอร์ installation” 

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


19. ติดตั้ง Joomla สำเร็จแล้วครับ

เข้าดูหน้าเว็บได้ที่ http://localhost/webkm/
เข้าหน้าผู้ดูแลระบบได้ที่ http://localhost/webkm/administrator/  
ใช้ username กับ password ตามที่กำหนดไว้ 
ตามตัวอย่างคือ username : admin password : 1234

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

FAQ ปัญหาข้อกฎหมาย พรบ.นิติบุคคลอาคารชุด (Condo)

สวัสดีครับ สืบเนื่องจากบทความที่แล้ว "การจดทะเบียนกรรมการนิติบุคคล อาคารชุด (คอนโด)" มีบางเรื่องที่สามารถนำมาอธิบายเพิ่มเติมได้อีก ดังนี้

Q. พระราชบัญญัติอาคารชุดที่ใช้บังคับอยู่ปัจจุบันเป็นฉบับไหน

A. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 4) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
ในบทความนี้จะอ้างอิงเลขมาตราจาก พรบ.อาคารชุดฯ ดังกล่าว นะครับ
Q. ที่มาของกรรมการนิติบุคคลฯ อาคารชุด

A. ตามมาตรา 37 ของ พรบ. กรรมการนิติบุคคล อาคารชุดต้องมีไม่น้อยกว่า 3 แต่ไม่เกิน 9 คน แต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ของเจ้าของร่วม หมายความว่า จะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือ ประชุมวิสามัญ ก็ได้ แต่ในจดหมายเชิญประชุมจะต้องมีวาระเรื่องนี้ชัดเจน และมีการลงคะแนนเสียง

Q. วาระของกรรมการนิติบุคคลฯ อาคารชุด

A. ตามมาตรา 37 ของ พรบ. กรรมการนิติบุคคล มีวาระในการดำรงตำแหน่งครั้งละ 2 ปี กรณีที่มีกรรมการลาออก แล้วมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมเข้าไปให้มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ กรรมการชุดนั้น ๆ ... กรรมการจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ (พูดง่าย ๆ ก็คือห้ามเกิน 4 ปีติดต่อกัน) ยกเว้นจะหาคนมาเป็นกรรมการนิติฯ ไม่ได้

Q. คุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นกรรมการนิติฯ

A. ตามมาตรา 37/1 มี ดังนี้
 1. เจ้าของร่วมหรือคู่สมรสของเจ้าของร่วม (จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย)
 2. ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณีของเจ้าของร่วม
 3. ตัวแทนของนิติบุคคลจำนวน 1 คน ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของร่วม
Q. ลักษณะต้องห้ามของคนที่จะมาเป็นกรรมการนิติฯ

A. ตามมาตรา 37/2

Q. การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการนิติฯ

A. พ้นตามวาระ (มาตรา 37) หรือ ตามมาตรา 37/3
 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. ขาดคุณสมบัติตาม 37/1 หรือ มีลักษณะต้องห้ามตาม 37/2
 4. ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติตามมาตรา 44 ให้พ้นจากตำแหน่ง (คะแนนเสียงข้างมากของเจ้าของร่วมที่เข้าประชุม)
Q. อำนาจหน้าที่ของกรรมการนิติบุคคลฯ

A. ตามมาตรา 38

Q. ที่มาของผู้จัดการนิติบุคคลฯ

A. ผู้จัดการนิติบุคคลฯ มี 2 กรณี คือ

 • ผู้จัดการตามมาตรา 35/2 คือ มาจากการเลือกของที่ประชุมใหญ่ (สามัญหรือวิสามัญ ก็ได้)  โดยได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 25% ของคะแนนเสียงเจ้าของร่วมทั้งหมด (มาตรา 49)
 • ผู้จัดการชั่วคราวตามมาตรา 38(2) คือ มาจากที่ประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ เลือก กรรมการ 1 คน มาทำหน้าที่ผู้จัดการนิติฯ เนื่องจากไม่สามารถเลือกผู้จัดการตามมาตรา 35/2 ได้
เจ้าของร่วมควรให้ความใส่ใจกับการประชุมสามัญหรือวิสามัญนะครับเพื่อให้คอนโด เดินหน้าบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Q. อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคลฯ

A. ตามมาตรา 36

Q. หลักการในการนัดประชุมใหญ่

A. นัดประชุมให้ถูกต้องนะครับ รายละเอียดดังนี้

 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี : ต้องจัดปีละ 1 ครั้ง ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของนิติบุคคลฯ และต้องมีวาระตามมาตรา 42/1
 • ประชุมใหญ่วิสามัญ :  จัดเมื่อไรก็ได้ตามมาตรา 42/2
 • การเรียกประชุมต้องทำเป็นหนังสือระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดพอสมควร
 • ส่งให้เจ้าของร่วมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม
 • กรณีประชุมนัดแรกไม่ครบองค์ประชุมให้นัดใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันประชุมครั้งก่อน (ไม่สามารถประชุมนัดแรก กับ นัดสองในวันเดียวกันได้นะครับ) และในนัดสองนี้ก็ต้องแจ้งเจ้าของร่วมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเช่นเดียวกัน

Q. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่

A. ประชุมใหญ่นัดแรกคะแนนเสียงต้องไม่น้อยกว่า 25% ของคะแนนเสียงเจ้าของร่วมทั้งหมด(มาตรา 43)  ... ประชุมใหญ่นัดสองไม่ต้องนับคะแนน มีเท่าไรถือเป็นองค์ประชุม (มาตรา 43 วรรค 2)

Q. ประธานในที่ประชุมใหญ่

A. ผู้จัดการหรือคู่สมรสของผู้จัดการจะเป็นประธานในการประชุมใหญ่ไม่ได้ (มาตรา 43 วรรค 3)

Q. ใครเป็นผู้มีสิทธิเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

A. ตามมาตรา 42/2

Q. องค์ประชุมคณะกรรมการนิติฯ

A. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด (มาตรา 37/6)บทความและเอกสารประกอบบทความเรื่องนี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามผู้ใดนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต

Copyright 2014, Jaray Ratanapitak

การจดทะเบียนกรรมการนิติบุคคล อาคารชุด (คอนโด)

สวัสดีครับ วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องคอมพิวเตอร์ มาเป็นเรื่อง คอนโด (ภาษากฎหมายเรียก อาคารชุด) กันบ้าง เพราะมีโอกาสเข้าไปช่วยงานในส่วนของการขอจดทะเบียนกรรมการนิติบุคคล อาคารชุด (คอนโด) มาครับ

หลังจากมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือ ประชุมใหญ่วิสามัญ และมีการเลือกตั้ง กรรมการนิติบุคคล อาคารชุด ขึ้นมาใหม่ หรือเลือกเพิ่ม ไม่ว่าด้วยเหตุเพราะ

 • กรรมการชุดเก่าหมดวาระ (วาระ 2 ปี) หรือ 
 • กรรมการไม่พอ (ไม่ต่ำกว่า 3 แต่ไม่เกิน 9) หรือ
 • เจ้าของร่วมต้องการให้เลือกใหม่ทั้งหมด

เมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้ว ได้กรรมการชุดใหม่ ... ต้องจดทะเบียนกรรมการนิติบุคคล อาคารชุด นี้ต่อเจ้าพนักงานกรมที่ดิน ที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู่

การจดทะเบียนกรรมการนิติบุคคล อาคารชุด มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ขั้นที่ 1 : เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
 1. หนังสือนัดประชุมเจ้าของร่วมครั้งที่ 1
 2. หนังสือนัดประชุมเจ้าของร่วมครั้งที่ 2 (ถ้ามี) 
 3. หลักฐานการส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ (นัดครั้งที่ 1) ... ใบเสร็จที่ออกให้จาก ปณ. 
 4. หลักฐานการส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ (นัดครั้งที่ 2 ถ้ามี) ... ใบเสร็จที่ออกให้จาก ปณ. 
 5. บัญชีรายชื่อเจ้าของห้องชุด (เรียงตามลำดับเลขที่ห้องชุด) ระบุเลขห้องชุด อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม ต้องระบุด้วยว่าเข้าประชุมในฐานะเจ้าของร่วม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ (มอบอำนาจได้ไม่เกิน 3 ห้องชุด)
 6. ใบลงคะแนน (ระบุเลขห้องชุด ชื่อเจ้าของห้องชุด และลงลายมือชื่อเจ้าของห้องชุดหรือผู้รับมอบฉันทะ)
 7. หนังสือมอบฉันทะ (สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ กับ สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ แนบมาด้วยหลังใบลงคะแนน)
 8. ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด (ไม่มีไม่เป็นไรเพราะส่วนใหญ่จะมีสำเนาอยู่ที่ สำนักงานที่ดิน อยู่แล้ว)
 9. ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (ไม่มีไม่เป็นไร สามารถแจ้งเจ้าพนักงานทีดินให้คัดสำเนา ที่สำนักงานที่ดิน ได้เลย)
 10. บันทึกถ้อยคำกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด (1 คนต่อ 1 ฉบับ) >> ดูตัวอย่างได้ที่นี่
 11. สำเนาบัตรประชาชน ของกรรมการนิติบุคคล แต่ละท่าน
 12. สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการนิติบุคคล แต่ละท่าน
 13. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด ของกรรมการนิติบุคคล แต่ละท่าน
 14. ทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรส เป็นกรรมการ)
 15. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
 16. รายงานการประชุมครั้งที่ 1 >> ดูตัวอย่างได้ที่นี่
 17. รายงานการประชุมครั้งที่ 2 (ถ้ามี) >> ดูตัวอย่างได้ที่นี่
 18. รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคล ในเรื่องการแต่งตั้ง ผู้จัดการนิติบุคคล >> ดูตัวอย่างได้ที่นี่
 19. หนังสือส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้จัดการนิติบุคคล อาคารชุด >> ดูตัวอย่างได้ที่นี่
 20. แบบฟอร์มการตรวจเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ >> หน้าที่ 1 :  หน้าที่ 2
 21. แบบฟอร์มการตรวจเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด >> ดูตัวอย่างได้ที่นี่
ขั้นที่ 2 : ให้ผู้จัดการนิติบุคคล อาคารชุด เซ็นรับรองเอกสาร (เอกสารบางเรื่องอาจมีหลายหน้า เช่น บัญชีรายชื่อเจ้าของห้องชุด ก็ไม่จำเป็นต้องเซ็นทุกหน้า เซ็นเฉพาะหน้าแรก ก็ได้)

ขั้นที่ 3 : นำเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาใส่แฟ้มกระดาษ เจาะรู (ผมจำไม่ได้ละว่าเรียงอย่างไร เด๋วพนักงานที่ดินบอกคุณเอง)

ขั้นที่ 4 : นำเอกสารดังกล่าวไปยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งอาคารชุดตั้งอยู่ เช่น คอนโด อยู่เขตบางพลัด ก็จะอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย แจ้งเจ้าหน้าที่ออกบัตรคิวว่า "มาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการนิติบุคคล อาคารชุด และ จดผู้จัดการ" เจ้าหน้าที่จะได้ออกบัตรคิวให้ต่อเนื่องกัน) ถ้าเอกสารโดยรวมเรียบร้อยไม่มีอะไรผิดพลาด เจ้าพนักงานที่ดิน จะรับคำร้องขอจดทะเบียนเอาไว้ อ่อ เสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อยคอนโดที่ผมอยู่มี 589 ห้อง พกไป 1,000 บาท มีทอนกลับมา

*** ฉะนั้นวันไปสำนักงานที่ดินเตรียม แม็กเย็บกระดาษ , ที่เจาะรูกระดาษ , เครื่องคิดเลข , ปากกา ไปให้พร้อม ***

ขั้นที่ 5 : ใช้ระยะเวลาตรวจเอกสารประมาณ 7 วันทำการ (เอกสารต้องผ่านการตรวจสอบ หลายระดับ ครับ ไม่ใช่ยื่นปุ๊ปได้ปั๊ป วางแผนกันดี ดี)

ขั้นที่ 6 : เจ้าพนักงานที่ดินจะโทร.มาแจ้ง มี 2 กรณี คือ ผ่านมารับเอกสารการจดทะเบียนได้ หรือ ไม่ผ่านเพราะเอกสารไม่สมบูรณ์ ตรงไหน ต้องแก้ยังไง 

กรณี ผู้จัดการ นิติบุคคลฯ มอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการจดทะเบียนแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการ และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ยื่นต่อเจ้าพนักงานเพื่อเป็นหลักฐานด้วย

หวังว่าบทความนี้จะช่วยเป็นแนวทางให้กับกรรมการฯ มือใหม่ในการเริ่มต้นงานแรกที่ต้องทำนะครับ ... คอนโดจะพัฒนา ได้ นอกจากได้กรรมการฯ ดีแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ความร่วมมือ ร่วมใจของ เจ้าของร่วมทุกคนครับ


บทความและเอกสารประกอบบทความเรื่องนี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามผู้ใดนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต

Copyright 2014, Jaray Ratanapitak