วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

How to solve error "0x8000ffff" Outlook 2016

สวัสดีครับ

วันนี้มานำเสนอวิธีแก้ปัญหา error 0x8000ffff บน Outlook 2016 กันครับปัญหานี้จะเกิดตอนที่ผู้ใช้ต้องการสร้างไฟล์ pst ใหม่ (Data File) เพื่อจัดระเบียบ email หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

วิธีแก้

1. เปิดโปรแกรม Outlook 2016
2. คลิกเมนู File > Account setting
3. คลิกแท๊บ Data Files
4. Add > Data File ใหม่ตามปกติ

จบ

ref: https://support.microsoft.com/th-th/kb/3143950

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

How to Solve "Windows hypervisor is not running"

สวัสดีครับ

วันนี้มานำเสนอวิธีแก้ปัญหาของ Hyper-V ซึ่งอาจจะเกิด Error ดังนี้


Windows hypervisor is not running.

Virtual machines cannot be started until Windows hypervisor is running.

สาเหตุ

เนื่องจากใน BIOS ไปปิดคุณสมบัติ Virtualization support เอาไว้ทำให้เกิดปัญหาขึ้น 

วิธีแก้

เข้า BIOS แล้วสั่งเปิดคุณสมบัติ Virtualization support ให้เรียบร้อย

-จบ-

ที่มา: 

https://technet.microsoft.com/en-us/windows-server-docs/compute/hyper-v/best-practices-analyzer/windows-hypervisor-must-be-running

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ตัวอย่างการใช้ Data Validation ร่วมกับ Conditional Formatting

สวัสดีครับ วันนี้มีตัวอยางการใช้ Data Validation ร่วมกับ Conditional Formatting มาให้ชมกันครับ ... ตัวอย่างที่นำเสนอในวันนี้เป็นข้อสอบก่อนเรียนของท่านอาจารย์ณัฐศิระ เยาวสุต  เทพ Excel ของเมืองไทยคนนึงเลยทีเดียวครับ ไปดูกัน

โจทย์

  1. ให้สร้างรายการสำหรับคลิกเลือก (List) ที่เซลล์ E5 ซึ่งรายการคลิกเลือกนั้นประกอบด้วย Cash และ Credit 
  2. สร้างการจัดรูปแบบอย่างมีเงื่อนไขให้กับเซลล์ B7 ถึงเซลล์ E19 โดยอาศัยค่าอยู่ในคอลัมน์ E เปรียบเทียบกับเซลล์ E5 หากที่เซลล์ E5 มีค่าเท่ากับ Cash แล้ว เฉพาะบรรทัดในตารางที่คอลัมน์ E มีค่าดังกล่าวถูกใส่สีพื้นเป็นสีเหลือง

ดูรูปประกอบ


ท่านไหนทำได้แล้วก็ยินดีด้วยครับ สำหรับท่านไหนที่ยัง งง งง มาลองทำไปพร้อม ๆ กันครับ เริ่มกันเลย